ВИХОВНА РОБОТА

/Files/images/rprrpo/796640_ukraine_pic.gif

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції,надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Система виховної роботи в нашій школі спрямована на виховання щасливої людини, розвиненої особистості.

/Files/images/10/vihovna.jpg

/Files/images/7/shema.jpg

/Files/images/7/39885752.jpg

Виховна проблема: "Удосконалення виховного простору школи для формування успішної особистості через розвиток творчої взаємодії учасників виховного процесу в контексті гуманізації життєдіяльності школярів."

Освітній проект "Виховний простір Харківщини".

В основу виховної системи, яка реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах Дзержинського району міста Харкова, покладено ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, затвердженінаказом МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИвід31.10.2011№1243.

Нормативні документи

План виховної роботи на 2018-2019 н.рік.

Кiлькiсть переглядiв: 461