Зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Право навчання дитини у закладі освіти, на території обслуговування якого вона проживає, закріплене Законом України «Про освіту». Відповідно до абзаців другого і третього частини 1 статті 13 Закону України «Про освіту» кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Також зазначена гарантія реалізується через частину 7 статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з якою право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Однак це право не виключає можливість для батьків обрати інший заклад освіти для своєї дитини. Якщо батьки бажають віддати свою дитину в школу, яка не закріплена за місцем проживання, вони можуть зробити це. Зарахування усіх дітей, що не мають права на першочергове зарахування, здійснюється виключно на вільні місця, інформація про наявність яких 01 червня оприлюднюється на сайті закладу освіти. Зарахування дітей на вільні місця відбуватиметься за результатами жеребкування, що проводитиметься у період з 05 по 10 червня. Особливості проведення жеребкування зазначені у частині 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.

Зарахування учнів до закладів освіти здійснюється згідно із Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367. У розділі ІІ Порядку зазначено алгоритм дій щодо зарахування дитини до першого класу закладу освіти.

Згідно з Порядком для зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, де проживає ця дитина, її батькам необхідно до 31травня 2018 року подати до обраного закладу освіти заяву, копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа) та оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089. До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності)

Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування за наявності наступних документів:

- заява батьків (осіб, що їх замінюють);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична картка встановленого зразка;

- особова справа для прийому в 2-4 клас.

Порядок відрахування дитини з закладу освіти

Порядок відрахування дитини з закладу освіти згідно наказу МОН України від 16.04.2018 № 367.

Алгоритм дій при відрахуванні учня:

1. Довідка про те, що дитина зарахована до іншої школи.

2.Заява одного із батьків.

Форми здобуття загальної середньої освіти

Відповідно до статті 9 Закону України "Про освіту", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 № 536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти", Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 (у редакції наказу від 10.07.2019 № 955) загальна середня освіта у закладі може бути організована за такими формами:

-інституційна (очна, денна);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

Прийом заяв до 1-х класів на 2024/2025 навчальний рік розпочнеться з 08.04.2024.

Кiлькiсть переглядiв: 1317