ВИХОВНА РОБОТА

/Files/images/rprrpo/796640_ukraine_pic.gif

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції,надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

Система виховної роботи в нашій школі спрямована на виховання щасливої людини, розвиненої особистості.

/Files/images/10/vihovna.jpg

/Files/images/7/shema.jpg

/Files/images/7/39885752.jpg

Виховна проблема: "Удосконалення виховного простору школи для формування успішної особистості через розвиток творчої взаємодії учасників освітнього процесу в контексті гуманізації життєдіяльності школярів."

План виховної роботи школи на 2019-2020 н.р.

Програма "Чисте місто"

/Files/images/23/7fbb7a4740e5f668f42764e8059e39ca (1).jpg

Освітній проект "Виховний простір Харківщини".

В основу виховної системи, яка реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах Дзержинського району міста Харкова, покладено ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, затвердженінаказом МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИвід31.10.2011№1243.

Нормативні документи:

Закон про освіту

Департамент науки і освіти ХОДА

Нормативно-правова база

ЛИСТ МОН УКРАЇНИ ВІД 16.08.2019 № 1/9-523 "ПРО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"

Лист МОН від 23.08.2019 № 1/9-531“Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 навчальному році”

Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414“Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”

Лист МОН № 1/9-512 від 13.08.2019 "Щодо мультфільмів для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в закладах загальної середньої освіти"

Розпорядження КМУ від 24.07.2019 №568-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права"

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року "Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

Указ Президента України від 18.05.2019 №286"Про Стратегію національно-патріотичного виховання"

Розпорядження КМУ від 20.03.2019 №171-р "Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні"

Лист МОНУ від 19.03.2019 № 1/11-2723 «Щодо дотримання прав дітей під час освітнього процесу»

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486 "Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи в 2018/2019 навчальному році"

Розпорядження КМУ від 07 грудня 2016 р. № 954-р"Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них у суспільстві"

Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки

Кiлькiсть переглядiв: 930