Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Мета атестації - стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників; рост професійної майстерності; розвиток творчої ініціативи; підвищення престижу й авторитету; забезпечення ефективності освітнього процесу.

Нормативна-правова база з питань атестації:

- Закони України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту";

Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 09.09.2022 № 805 (вкладення).

У 2023/2024 навчальному році чергової атестації підлягають наступні педагогічні працівники:
Одринська Оксана Петрівна, вчитель початкових класів; Гладка Оксана Миколаївна, учитель початкових класів;
Сметана Оксана Володимирівна, вчитель початкових класів; Лях Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів;
Чабаненко Наталія Олегівна, учитель початкових класів, Грушевська Валерія Ігорівна, вчитель початкових класів, Власова Поліна Олегівна, вчитель початкових класів.
Кiлькiсть переглядiв: 816