Наші переваги:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 176 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" – це заклад освіти, який надає початкову освіту і соціальну адаптацію дітям від 6 до 10 років, забезпечує науково-теоретичну та загальнокультурну підготовку учнів до основної школи. В ХПШ № 176 створено всі умови для всебічного розвитку молодших школярів:

• перебування в школі з 8.00 год. до 18.00 год.;
• широка навчальна програма;
• психологічна служба;
• медичне обслуговування;
• гаряче харчування;
• всебічна позаурочна діяльність.
У школі працюють класи з українською мовою навчання.
Наша школа – це співдружність дітей, учителів, батьків, які зробили своє навчання різноманітними, цікавим і результативним. Місія школи – створити педагогічні умови для формування ціннісних орієнтацій учнів, становлення їхньої свідомості, розвитку пізнавальних інтересів, збереження психічного, морального та фізичного здоров’я, забезпечення особистісно-орієнтованого підходу і продуктивного спілкування в навчально-виховному процесі.
Головна мета школи – створити умови для саморозвитку педагогів та учнів.
Стосовно учнів – створити умови для формування і розвитку суб’єкта навчальної та інших видів діяльності, тобто людину ініціативну, самостійну, здатну спілкуватися, співпрацювати, розвивати та реалізовувати себе на благо суспільства.
Стосовно педагогів – створити умови для формування і розвитку суб’єкта педагогічної діяльності, тобто людину, яка орієнтована на гуманні цілі навчання, здатна досліджувати, вміти здійснювати рефлексію; людину, яка прагне до особистісного росту.
Концепція розвитку школи базується на принципах європейської самосвідомості нового часу: цінностях індивідуальної свободи, соціальної відповідальності та творчості.

Модель особистості випускника молодшої школи:

Культура особистості:
1. Уміння будувати відносини з дорослими, однолітками.
2. Уміння довільно керувати своєю поведінкою, підкорятися встановленим правилам.
3. Дисциплінованість, уміння поводитись у суспільних місцях.
4. Доброзичливість у стосунках з людьми, бажання допомогти одноліткам.
Знання:
1. Відповідність загальної обізнаності віковій категорії дітей.
2. Сформованість образного мислення, основ словесно-логічного мислення.
3. Розуміння і використання своєї діяльності, різноманітних схематичних зображень (плану, макету, найпростішого креслення).
4. Розвинута тонка моторика та сенсорна координація.
5. Правильна звуковимова, фонематичний слух, мовлення (достатній словниковий запас, різноманітність граматичних форм та ін.), готовність до інноваційних перетворень і творчої діяльності.
Здоров’я:
1. Відповідність морфо функціональних особливостей дитини нормативам фізичного розвитку.
2. Розвинуті рухові та моторні навички.
3. Фізична працездатність.
4. Міцні культурно-гігієнічні навички.
Пізнавальна діяльність:
1. Уміння зосередити свою увагу на матеріалі який пропонується та діяти у відповідності до вказівок педагога.
2. Прояв активності та інтересу до навчальної діяльності, до навколишнього середовища.
3. Прагнення до опанування новими знаннями, уміннями, навичками.
4. Зацікавленість у позитивній оцінці.
5. Схильність до постановки питань та самостійного пошуку рішень.

Кiлькiсть переглядiв: 3063